دکتر الماسی
دکتر علی الماسی

 

سوابق علمی و مدیریتی

 •  دارای مدرک دکترای تخصصی مهندسی بهداشت از دانشگاه نیوکاسل انگلستان
 •  عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آباد غرب
 • مدیر کل آموزش دانشگاه
 • ده دوره دو ساله، مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی
 • رئیس دانشکده بهداشت
 • موسس و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه
 • رئیس شعبه بین الملل (پردیس خودگردان) دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه
 • عضو هیات تحریریه مجله سلامت و محیط زیست دانشگاه تهران
 • چهار دوره عضو هیات برد بهداشت محیط
 • چهار دوره دو ساله، مدیر گروه مهندسی بهداشت دانشکده بهداشت
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه و عضوشورای سیاستگذاری دانشگاه 

  cv   cv