434
 

 

دکتر فیض اله منصوری ، دانشیار و متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری و عضوء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است. ایشان که با حکم دکتر محمود رضا مرادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، از دی ماه سال 1396 عهده دار مسئولیت معاونت اجتماعی دانشگاه گردیده، متولد سال 1337  شهر هرسین، از شهرستان های تابعه ی استان کرمانشاه است. دکتر منصوری دانش آموخته ی رشته ی دکترای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده و بورد تخصصی خود را نیز در سال تحصیلی  70-69  از همان دانشگاه اخذ نموده  و در همان سال نیز به عضویت هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درآمده است .از سوابق علمی و مدیریتی دکتر منصوری می توان به تصدی پست های :  معاون آموزشی ، بالینی دانشکده ی پزشکی کرمانشاه ، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، مدیر گروه بیماری های عفونی و گرمسیری دانشکده ی پزشکی کرمانشاه ، رئیس مرکز آموزشی ، درمانی سینا ، معاون آموزشی ، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه  اشاره کرد. 

از دستاوردهای علمی و مدیریتی ایشان، هم چنین  می توان به کسب عنوان  مدرس نمونه در سال 1379 ، پژوهشگر نمونه  سال 1380 ، عضو هیات ممتحنه ارتقا ء 1383 تا  1390 دانشنامه تخصصی رشته ی بیماری های عفونی 1390 الی 1395، رئیس شورای بسیج جامعه پزشکی دانشگاه ایلام 1384 ، پزشک نمونه استان 1386، استاد نمونه دانشگاه 1387 ،عضوء هیأت امنای مجمع خیرین سلامت استان 1388 ، عضو شورای عالی آموزش پزشکی پاسخگویی 1389، عضو هیأت اجرایی جذب دانشگاه از سال 1390 ، عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سال 1390، عضو هیأت امنای دانشگاه از سال 1391 ، عضو کمیسیون ماده یک آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی از سال 1392 ، عضو هیأت ممیزه دانشگاه از سال 1392 ، دبیر شورای سیاستگذاری دانشگاه علوم پزشکی کشور از سال 1393 ، ناظر ملی پایش دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سال 1394، عضو هیات نظارت بر انتخابات هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان کرمانشاه 1396، پزشک نمونه کشوری در سال 1395 و  دبیر هیأت اجرایی جذب اساتید دانشگاه اشاره نمود.