رئیس کمیته : معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی

دبیر کمیته : جهاد کشاورزی استان